Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz

SistemetriKS

​​​​​​KoçSistem Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Sistemetriks, sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesini, verilerin merkezi bir sisteme aktarılmasını, doğrulanmasını, eksik verilerin doldurulmasını, verilerin saklanmasını ve ilgili taraflara istenen formatta sunulmasını amaçlayan ve gerekli yazılım, donanım ve iletişim altyapısını kapsayan sistemdir.

SistemetriKS'in Avantajları Nelerdir?

  • Okuma ve faturalandırma arasındaki süreyi kısalırtırsınız
  • Operasyon maliyetleriniz düşer
  • Yetkisiz müdahaleleri anlık olarak saptarsınız
  • Ani tüketim değişikliklerini takip eder,hat başı ve kullanıcıları arası tüketim değerlerini karşılaştırarak kayıp ve kaçak oranlarını saptarsınız
  • Herhangi bir bölgeye ait tüketim veri analizleri ile altyapı ihtiyaçlarını belirler ve yatırımları planlarsınız